A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
BIP Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
BIP.gov.pl

  Zaproszenie do skladania ofert - opiekun ds_ mieszkania chronionego

  Ostrów Mazowiecka 22.06.2022 r.


  Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


  Zaproszenie do składania ofert


  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z pożn. zm).
  I. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego. w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:  1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,
  2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,
  3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
  4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,
  5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,
  6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,
  7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
  8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
  9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,
  10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,
  11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

   dokumenty do pobrania :

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Łukaszewski
  Publikacja dnia: 24.06.2022
  Podpisał: Krzysztof Łukaszewski
  Dokument z dnia: 24.06.2022
  Dokument oglądany razy: 16336
MegaBIP free (2.09)